Dana Tour (“chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của Quý khách hàng (“Quý khách”). Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách khi Quý khách sử dụng website và các dịch vụ của Dana Tour.

1. Thông tin được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau từ Quý khách:

 • Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, thông tin hộ chiếu (nếu có).
 • Thông tin thanh toán: Số thẻ tín dụng/ghi nợ, tên chủ thẻ (chúng tôi không lưu trữ thông tin này mà sử dụng dịch vụ của bên thứ ba đáng tin cậy để xử lý thanh toán).

2. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện dịch vụ: Xử lý đặt tour, thanh toán, gửi xác nhận và thông tin về tour, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, phân tích và cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Tiếp thị và quảng cáo: Gửi email khuyến mãi, thông tin về các chương trình tour mới, hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích của Quý khách (Quý khách có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào).
 • Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ các yêu cầu pháp lý về bảo vệ dữ liệu, ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp.

3. Cách thức thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý khách thông qua:

 • Thông tin do Quý khách cung cấp trực tiếp: Khi đăng ký tài khoản, đặt tour, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Thông tin được thu thập tự động: Thông qua cookie và các công nghệ theo dõi tương tự khi Quý khách tương tác với website của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với:

 • Nhà cung cấp dịch vụ: Các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán, vận chuyển, lưu trữ dữ liệu, tiếp thị (chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cần thiết để họ thực hiện dịch vụ và yêu cầu họ bảo vệ thông tin của Quý khách).
 • Cơ quan chức năng: Khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Các trường hợp khác: Khi có sự đồng ý của Quý khách.

5. Lưu trữ và bảo vệ thông tin

 • Thời gian lưu trữ: Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trên hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Biện pháp bảo vệ: Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách khỏi mất mát, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ nào là an toàn tuyệt đối, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho thông tin của Quý khách.

6. Quyền của khách hàng

Quý khách có các quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của mình:

 • Truy cập và chỉnh sửa thông tin: Quý khách có quyền truy cập và yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.
 • Xóa thông tin: Quý khách có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân trong trường hợp không còn cần thiết.
 • Hạn chế xử lý: Quý khách có quyền yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân trong một số trường hợp nhất định.
 • Phản đối xử lý: Quý khách có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân vì mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Khiếu nại: Quý khách có quyền khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân của mình với cơ quan có thẩm quyền.

7. Liên hệ

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 • Điện thoại: 0775 480 841 | 039 267 4437
 • Email: danatour.contact@gmail.com
 • Địa chỉ: Tầng 2, số 22 Nguyễn Lộ Trạch, Hải Châu, Đà Nẵng.

8. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này để phản ánh những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải Chính sách Bảo mật mới trên website của chúng tôi.

Cập nhật ngày: 17/06/2024